Łódzkie Stowarzyszenie
na rzecz Porozumienia z Europą
Rok założenia: 1993 (wcześniej: Fundacja LINQUAE MUNDI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Milowe kroki

Lipiec 2014 r. Obowiązki nowego dyrektora Grupy
Szkół obejmuje mgr Bogumiła Szmid.
Swoimi kwalifikacjami i doświadczeniem pozostawiła
ona w polu 11 swoich kontrkandydatów.
Życzymy Pani - pani Dyrektor - samych sukcesów w pracy.

Listopad 2013 r. Zjazd Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz
Porozumienia z Europą dokonał istotnych zmian w jego Zarządzie.
Prezesem Zarządu została wybitna polonistka - Małgorzata
Kozak
- członek założyciel Stowarzyszenia. Zaś członkami
Zarządu - Dariusz Nowański i Krzysztof Stelmaszczyk.

Wrzesień 2012 r. Pierwszy rok po likwidacji szkół dla
dorosłych. Dobrze choć, że rekrutacja na nowy rok szkolny
w szkołach dla młodzieży osiąga dobre wyniki.
Szkoda jednak, że wynik ten jest skutkiem niespotykanej
i niezrozumiałej redukcji wysokości czesnego do 59 zł....

Sierpień 2012. Zarząd podejmuje niezwykle ważką
decyzję, w wyniku której żegnamy się ze wszystkimi
szkołami dla dorosłych. Oznacza to także koniec zatrudnienia
dla tych nauczycieli, którzy uczyli tylko w Liceach zaocznych
i Studium Policealnym. Dziękujemy Wam - kochani - za
klikanaście lat porządnej roboty. Nie zapomnimy Wam
tego że było to jedyne licea dla dorosłych w Łodzi,
których absolwenci regularnie przystępowali do matury
i osiągali w niej wyniki niejednokrotnie lepsze
od obsolwentów LO dla młodzieży.

Czerwiec 2012 r. Zarząd Stowarzyszenia przychylił sie
do rezygnacji dotychczasowego członka Zarządu
Ireny Pietrzak -Tomaszewskiej i w jej miejsce nadzwyczajny
Walny Zjazd wybrał wieloletnią sekretarz Grupy Szkół -
Katarzynę Adamczyk

Wrzesień 2011. Stan posiadania szkół powieksza się o kolejne
ponad 200 m2 poniewaz opuszca go dotychczasowy współlokator
Hufiec ZHP "Promienistych". Od tej chwili jestesmy jedynym
gospodarzem budynku szkolnego i przylegajacego do niego terenu.

Styczeń 2011. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje kooptacji
do swojego składu Marcina Kuzańskiego, który obejmuje
także stanowisko dyrektora Grupy Szkół, a funkcję Prezesa
powierza Agnieszce Starskiej.

Styczeń 2011. Odchodzi ze względu na stan zdrowia organizator
i pierwszy dyrektor Grupy Szkół, a takze Prezes Stowarzyszenia
- Krzysztof Baś. Ogromne zaskoczenie ale i bardzo serdeczne
podziękowania za niemal czternaście lat poświęconych szkole.

Maj 2010. Podpisanie porozumienia z Łódzkim Stowarzyszeniem
Społeczno-Oświatowym w sprawie przejęcia uczniów prowadzonych
przez nie: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Tym razem
pomysł polega na przeniesieniu działalności do budynku szkolnego
zwalnianego przez szkoły ŁSSO.

Maj 2009. Spółka oświatowa "Scholasticus" postanawia
ograniczyć swoją działalność. Występujemy z inicjatywą
umożliwienia kontynuacji nauki przez klasę 3 gimnazjum
w naszej szkole, z zachowaniem całości oddziału wraz z częścią
przejętych nauczycieli. Operacja udana. Młodzież bardzo szybko
poczuła się jak u siebie.

Listopad 2008. Zjazd Stowarzyszenia podsumowuje pięcioletniąš
kadencję, wprowadza zmiany w statucie i wybiera nowe władze.
Prezesem Zarzšdu zostaje - Krzysztof Baśœ , członkami Zarzšdu:
Irena Pietrzak - Tomaszewska i - ponownie - Agnieszka
Starska
. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzš: Grażyna Rośczak,
Dariusz Nowański i - ponownie - Krzysztof Stolarczyk,
który obejmuje funkcję jej przewodniczacego.
Nowowybrany Zarzšąd na pierwszym swoim posiedzeniu nadaje
tytuł Prezesa Honorowego Stowarzyszenia - Sławomirze
Minkner-Kolarskiej.

Czerwiec 2006. Tak dużej liczby absolwentów nie mieliśmy
już dawno. Szkołę opuścili absolwenci Gimnazjum,
(z których większośc po uzyskaniu bardzo dobrych wyników
egzaminu gimnazjalnego rozpoczeła naukę w najlepszych
łódzkich liceach), maturzyści liceum dla młodziezy i dorosłych
(którzy dobrymi wynikami nowej matury zasłużyli sobie
na kontynuacje nauki na wybranych kierunkach studiów),
absolwenci liceum na podbudowie szkoły zasadniczej
(przedostatnia już grupa zdająca jeszcze tradycyjny
egzamin dojrzałości) oraz absolwenci Studium (którzy świetnie,
jak zresztą od lat, "obronili" swoje prace dyplomowe).

Kwiecień 2006. Koniec zajęć dla tegorocznych maturzystów.
Wśród nich najlepszy wynik, aż 5,17 (!) z całego okresu nauki
w liceum, osiągnęła Justyna Smulska , potwierdzajac w ten
sposób jednoznacznie swoje prawo do pobierania w ostatnim
roku nauki stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy.

Kwiecień 2005. Uff ! Zaczęły się "nowe" matury, które
jak się miało już wkrótce okazać, zarówno w liceum
dla młodzieży jak i dla dorosłych, nie były wcale takie
"straszne". Wyniki nie odbiegały od dotychczasowych
egzaminów dojrzałości, czyli oczywiście - 100 %

Czerwiec 2004. Kolejni absolwenci opuszczaja szkołę.
Tym razem po raz pierwszy także absolwenci Studium
Policealnego z dyplomem technika ekonomisty
ze specjalizacją bankowość.

Marzec 2004. Kolejną okazją do poznania szkoły
był Dzień Otwarty zorganizowany tym razem 13 marca.

Marzec 2004. W dniu otwarcia Łódzkich Targów Edukacyjnych,
ogłosiliśmy nową, atrakcyjną, ofertę edukacyjną na nowy rok
szkolny 2004/05. Odpowiadając na prośby licznych rodziców
- zdecydowaliśmy rozpocząć rekrutację do klasy wstępnej Liceum,
czyli III klasy Gimnazjum, umożliwiającą właściwe przygotowanie
do egzaminu gimnazjalnego oraz kontynuowanie nauki w Liceum
Ogólnokształcącym, m.in. w oddziałach wymagających
szczególnej znajomości języków obcych(fo

Wrzesień 2003. Po rocznej przerwie - inauguracja nowego
roku szkolnego znowu w towarzystwie gimnazjalistów.
Inaugurująca naukę - pierwsza klasa Gimnazjum rozpoczęła
naukę w składzie 12 osobowym.

Wrzesień 2003. Poważne rozszerzenie programowe w Studium
Policealnym. Szkoła przejmuje likidowaną Łódzką Szkołę Bankowości
i obok nauczania w zawodzie technik rachunkowości rozpoczyna
nauczanie w zawodzie technika ekonomisty ze specjalizacją bankowość.

Czerwiec 2003. Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia,
obradujšcy w gorącej atmosferze, dokonuje bardzo poważnych
zmian w składzie swojego Zarzšdu. Prezesem zostaje członek
-założyciel Stowarzyszenia, wieloletni członek Zarządu i jego
dobry duch - Sławomira Minkner - Kolarska, wiceprezesem
- Krzysztof Baś, a członkiem Zarząšdu - Agnieszka Starska.
Lechowi Tuźnikowi Zjazd przyznaje tytuł Prezesa Honorowego.

Maj 2003. Liceum Ogólnokształcace kończy m.in. Tomasz
Jerzak, który żegna się ze szkołą w bardzo nietypowy i miły sposób
pozostawiajac w niej napisaną przez siebie piosenkę.

Czerwiec 2002. Szkołę kończą tym razem także absolwenci
Gimnazjum, potwierdzając swoje umiejętności wyśmienitymi
wynikami egzaminu gimnazjalnego i kontynuacją nauki w
najlepszych łódzkich liceach.

Październik 2001. Dzień wielkiej próby. Pierwszy egzamin
zęwnetrzny w ramach reformy oświaty. Próbny egzamin
gimnazjalny okazał sie jednak wielkim sukcesem. Nasi uczniowie
staneli na wysokości zadania i, jak sie miało niedługo później
okazać, osiągnęli wyniki znacznie przekraczające tzw. srednie
krajowe, wojewódzkie i miejskie. Pogratulować.

Wrzesień 2000. Po wielkich przenosinach z budynku przy
ul. Wacława 22, szkoły rozpoczynajš działalność w nowej,
wyremontowanej niemałym nakładem siedzibie przy
ul. Współzawodniczej 2. Łzy pożegnań z tymi, którzy z racji
znacznej odległości rozstajš się ze szkołš i przenoszš do innych
- w swoich dzielnicach.

Czerwiec 2000. Kolejni absolwenci. Tym razem pierwszym
egzaminem dyplomowym potwierdzają swoje umiejętności  
słuchacze Studium Policealnego.

Maj 2000. Szkoła wypuszcza pierwszych absolwentów.
Egzamin dojrzałości składają z powodzeniem absolwenci
pierwszego rocznika LO dla Dorosłych. Jak się później okaże
- ci pierwsi wysoko ustawiają  poprzeczkę -  tradycją
LO dla Dorosłych staje się od tego momentu bardzo duży
procent absolwentów kończących szkołę egzaminem dojrzałości.

Wrzesień 1999 r. Rodzina szkół ŁSPE powiększa się o
Gimnazjum, które rozpoczyna działalność z jedną klasą,
ale za to szczególnie utalentowanej i pracowitej młodzieży.
Zarząd Stowarzyszenia postanawia nadać prowadzonym
przez siebie szkołom wspólną nazwę dla celów promocji
"Pro Europa"

Wrzesień 1998. Do rodziny szkół ŁSPE dołšcza Policealne
Studium Ekonomiczne
, kształcšące w pierwszych latach
przede wszystkim specjalistów rachunkowości, a rok później
(wrzesień 1999 r.), w pierwszym roku wprowadzania reformy
oświatowej - Grupa Szkół poszerza się o Gimnazjum.

Marzec - wrzesień 1997. Zarzšd Stowarzyszenia pod nowym
kierownictwem Lecha Tuźnika
(zdjęcie obok) postanawia
rozszerzyć dotychczasowš działalność o prowadzenie szkół,
których program bardziej odpowiadałby standardom kształcenia
oraz lepszego sprostania wymogom współczesności. We wrześniu
rusza Liceum Ogólnokształcšce dla młodzieży i dorosłych.
Organizatorem szkół i ich pierwszym dyrektorem zostaje
- Krzysztof Baś.

Maj 1993. Łódzki oddział Fundacji Linguae Mundi przekształca
się w samodzielne Łódzkie Stowarzyszenie na rzecz Porozumienia
z Europąš, które w nowych - wygodniejszych ramach organizacyjnych
rozszerza dotychczasowšą działalność Fundacji

Czerwiec 1990. Łódzki oddział Lingaue Mundi rozpoczyna szerokšo
zakrojonąš działalność kształceniowąš w Łodzi i wielu miastach
i miasteczkach Polski centralnej

Październik 1989. Powstaje ogólnokrajowa Fundacja Nauki
Języków Obcych Linguae Mundi z siedzibąš w Warszawie
stawiająšca sobie m..in. za cel ułatwienie Polakom porozumiewania
się z krajami sąšsiadujšącymi.

 

 

 

   
   
   

Zapraszamy na historyczną* stronę Grupy Szkół PRO EUROPA
W szczególności polecamy zakiladki:
| Galeria | Nauczyciele | Pisali o nas |

*Strona została zamknieta przez Dyrektora Grupy Szkół PE w grudniu 2013 r.

   

© 2010 Łódzkie Stowarzyszenie na rzecz Porozumienia z Europą | Stronę utworzono na podstawie projektu Justyny Orzelskiej oraz grupy uczniów Liceum Ogólnokształcąego "Pro Europa" | Redaktor: alfa@proeuropa edu. pl