Łódzkie Stowarzyszenie
na rzecz Porozumienia z Europą
Rok założenia: 1993 (wcześniej: Fundacja LINQUAE MUNDI)

 

 

 

12 sierpnia 2014
Zebranie informacyjne:
Licznie zgromadzeni rodzice, po zapoznaniu
się z projektowaną wizją szkoły
przez Prezes Stowarzyszenia - Małgorzatę Kozak
byli pozytywnie zaskoczeni proponowanymi zmianami.
Tym bardziej, że żadne z projektowanych
zmian, mimo postulatów uczniów
i środowiska rodzicielskiego
nie miało szans realizacji pod
poprzednim kierownctwem.

12 sierpnia 2014
W spotkaniu wzięli udział także niemal
wszyscy nauczyciele, których nazwiska
- jak się wczoraj okazało, bez ich wiedzy
- wykorzystywano przez ostatnie tygodnie
w kłamliwej kampanii propagandowej
- zwolnionego z pracy - byłego
dyrektora M.Kuzańskiego.

6 siernia 2014
Nietypowy termin spotkania spowodowany
był rozpowszechnianymi w środowisku
kłamstwami o rzekomej likwidacji naszej
Grupy Szkół przez zwolnionego
z pracy
- byłego dyrektora M.Kuzańskiego

i współpracujące z nim osoby.


24 czerwca 2014
Przepraszamy przedstawicieli Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego,
że ich przedstawiciele, z wyłącznej
winy Dyrektota Grupy Szkół, nie
zostali dopuszczeni
do postepowania rekrutacyjnego.

17 czerwca 2014
Do postepowania rekrutacyjnego
na stanowisko Dyrektora Grupy Szkół
przystapiło już 9 kandydatów.
Zarząd postanowił zwrócić się do
rady pedagogicznej, środowiska
uczniowskiego i rodzicielskiego
o udział we wstępnej procedurze
rekrutacyjnej
.
o.pl/indeks-kontakt.htmm

25 kwietnia 2014
Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia
na rzecz Porozumienia z Europą
- po wyczerpaniu licznych prób
porozumienia z dyrektorem
M.Kuzańskim - zdecydował
o wypowiedzeniu
mu warunków pracy i płacy.
Rozpoczęło się postępowanie
rekrutacyjne na stanowisko
Dyrektora Grupy Szkół
Łódzkiego Stowarzyszenia
na rzecz Porozumienia z Europą wie
cej

 

*

 

 

   
   
 

Zapraszamy na historyczną* stronę Grupy Szkół PRO EUROPA
W szczególności polecamy zakiladki:
| Galeria | Nauczyciele | Pisali o nas |

*Strona została zamknieta przez Dyrektora Grupy Szkół PE w grudniu 2013 r.

 

© 2010 Łódzkie Stowarzyszenie na rzecz Porozumienia z Europą | Stronę utworzono na podstawie projektu Justyny Orzelskiej oraz grupy uczniów Liceum Ogólnokształcąego "Pro Europa" | Redaktor: alfa@proeuropa edu. pl