Łódzkie Stowarzyszenie
na rzecz Porozumienia z Europą
Rok założenia: 1993 (wcześniej: Fundacja LINQUAE MUNDI)

 

 

 

W związku z zamiarem kontaktowania się z członkami
przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz planami
uruchomienia tzw. newslettera apelujemy
do wszystkich o przysłanie nam aktualnych adresów
waszych skrzynek pocztowych.


Lista członków Stowarzyszenia
Wyślij e-mail a prześlemy Ci żądany dokument


K o m u n i k a t y

Osoby, którym na mocy uchwał Zarządu z I kwartału b.r.
odesłano deklaracje członkowskie bez rozpatrzenia,
proszone są o ponowne ich złożenie w celu przeprowadzenia
procedury ich przyjęcia do Stowarzyszenia.

 

 

   
   
 

Zapraszamy na historyczną* stronę Grupy Szkół PRO EUROPA
W szczególności polecamy zakiladki:
| Galeria | Nauczyciele | Pisali o nas |

*Strona została zamknieta przez Dyrektora Grupy Szkół PE w grudniu 2013 r.

 

© 2010 Łódzkie Stowarzyszenie na rzecz Porozumienia z Europą | Stronę utworzono na podstawie projektu Justyny Orzelskiej oraz grupy uczniów Liceum Ogólnokształcąego "Pro Europa" | Redaktor: alfa@proeuropa edu. pl