Łódzkie Stowarzyszenie
na rzecz Porozumienia z Europą
Rok założenia: 1993 (wcześniej: Fundacja LINQUAE MUNDI)

 

Krzysztof Baś.
Organizator i pierwszy dyrektor
(od 1997 r.) Grupy Szkół PE.
W latach 2003 - 2008 wiceprezes Zarzadu,
a wlatach 2008 - 2011 - Prezes.
Od 2011 r. - Honorowy Prezes
Stowarzyszenia

Sławomira Minkner-Kolarska.
Członek założyciel Stowarzyszenia.
Od początku jego istnienia - członek Zarządu.
W latach 2003 - 2008 - Prezes Zarządu.
Od 2008 r. - Honorowy Prezes
Stowarzyszenia

Lech Tuźnik.
W latach 1997 - 2003 - Prezes
Zarządu Stowarzyszenia.
Od 2003 r. - Honorowy Prezes
Stowarzyszenia

 

 

   
   
 

Zapraszamy na historyczną* stronę Grupy Szkół PRO EUROPA
W szczególności polecamy zakiladki:
| Galeria | Nauczyciele | Pisali o nas |

*Strona została zamknieta przez Dyrektora Grupy Szkół PE w grudniu 2013 r.

 

© 2010 Łódzkie Stowarzyszenie na rzecz Porozumienia z Europą | Stronę utworzono na podstawie projektu Justyny Orzelskiej oraz grupy uczniów Liceum Ogólnokształcąego "Pro Europa" | Redaktor: alfa@proeuropa edu. pl