Grupa Szkół Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny. Zachęcamy do zapozanania się z nasza ofertą. Szczegółowych Informacji udzielamy telefonicznie ...
Więcej

Szkolna poradnia psychologiczna ...

Tu znajdziecie pomoc mgr Anny Zarębskiej - Pani psycholog, która dobrze zna problemy ucniów bo na co dzień ma z nimi kontakt ...

Więcej

Szkoła na co dzień ...

Tu znajdziesz informacje o tych, którzy Cię uczą ... oraz sprawdzisz aktualny plan lekcji i zapowiedzi szkolnych wydarzeń ...Więcej

Organ prowadzący ...

Łódzkie Stowarzyszenie na rzecz Porozumienia z Europą powstało w 1993 r. po podziale ogólnopolskiej Fundacji LINQUAE MUNDI ...

Więcej
Szkoła Podstawowa

Nawiązująca do tradycji przejętej przez nas - powstałej w 1993 r. Szkoły Podstawowej im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla ...

Więcej
Gimnazjum

Powstałe z dniem rozpoczęcia reformy edukacyjnej w 1998 r. opuściły juz setki dzisiejszych studentów i absolwentów liczących się szkół wyższych ...

Więcej
Liceum Ogólnokształcące

Najstarsza ze szkół "Pro Europa", powstała w 1997 r. na Widzewie. Wychowała już pokolenie młodzieży dobrze sobie radzącej w dojrzałym świecie ...

Więcej
Copyright © 2014 - Łódzkie Stowarzyszenie na rzecz Porozumienia z Europą by alfa@proeuropa.edu.pl