Grupa Szkół Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą

Szkoła na co dzień

Twój plan lekcji ...

Tu znajdziesz aktualny pełny plan planszowy dla całej szkoły, plany klas oraz plany zajęć nauczycieli. (Z niewielkimi poprawkami od 6 listopada 2107 r.)
Z zastępstwami w planie zajęć zapoznasz się w dzienniku elektronicznym poniżej.

Więcej

... i dziennik elektroniczny on-line

https://dziennik.librus.pl/informacje/rodzichttps://dziennik.librus.pl/informacje/rodzic

LIBRUS Synergia umożliwia śledzenie przebiegu procesu nauczania a także bezpośredni przegląd dnia szkolnego (zmiany w planie zajęć, zastępstwa) oraz zapewnia pełny monitoring postępów ucznia. Rodzic może na bieżąco śledzić oceny i frekwencję swojego dziecka. Jego kontakt ze szkołą przybiera formę systematycznej, bezpośredniej i dwustronnej komunikacji...

Więcej

 

Oto Ci, którzy Cię uczą ...


To zbiorowe zdjęcie kadry pedagogicznej wykonano w dniu inauguracji roku szkolnego 2014/2015. Wybierając przycisk więcej, lub klikając na zdjęcie, poznasz bliżej kadrę nauczającą

Więcej

Nasze szkoły ...

Liceum Ogólnokształcące

Najstarsza ze szkół "Pro Europa", powstała w 1997 r. na Widzewie. Wychowała już pokolenie młodzieży dobrze sobie radzącej w dojrzałym świecie ... Więcej...

 

Gimnazjum

Powstałe z dniem rozpoczęcia reformy edukacyjnej w 1998 r. opuściły juz setki dzisiejszych studentów i absolwentów liczących się szkół wyższych ... Więcej...

 

Szkoła Podstawowa

Nawiązująca do tradycji przejętej przez nas - powstałej w 1993 r. Szkoły Podstawowej im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla ... Więcej...