Łódzkie Stowarzyszenie
na rzecz Porozumienia z Europą
Rok założenia: 1993 (wcześniej: Fundacja LINQUAE MUNDI)

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu za lata 2008-2011

Sprawozdanie Zarządu za lata 2011 - 2013

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2008-2013

Statut Stowarzyszenia - aktualizacja 26 XI 2013 r.

Lista członków Stowarzyszenia uprawnionych
do udziału w Zjeździe 26 XI 2013 r.

Lista członków Stowarzyszenia 2008 r.

Sprawozdanie za lata 2003 - 2008 r.

Władze statutowe w poprzedniej kadencji *

Zarząd

Agnieszka Starska - Ornaf   Prezes
Marcin Kuzański   Członek
Katarzyna Adamczyk   Członek

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Stolarczyk   Przewodniczący
Grażyna Rośczak   Członek
Dariusz Nowański   Członek

* Władze w podanym składzie konstytuowały się po zmianach dokonanych
Uchwałą Zarzadu 4 stycznia 2011 r. oraz wyborem uzupełniajacym członka Zarządu
na nadzwyczajnym Walnym Zjeździe w dniu 27 czerwca 2012 r. Kadencja władz
w podanym składzie zakończyła się 26 listopada 2013 r.

 

 

   
   
 

Zapraszamy na historyczną* stronę Grupy Szkół PRO EUROPA
W szczególności polecamy zakiladki:
| Galeria | Nauczyciele | Pisali o nas |

*Strona została zamknieta przez Dyrektora Grupy Szkół PE w grudniu 2013 r.

 

© 2010 Łódzkie Stowarzyszenie na rzecz Porozumienia z Europą | Stronę utworzono na podstawie projektu Justyny Orzelskiej oraz grupy uczniów Liceum Ogólnokształcąego "Pro Europa" | Redaktor: alfa@proeuropa edu. pl