Grupa Szkół
Łódzkiego Stowarzyszeniana rzecz Porozumienia z Europą

 

Strona główna

Szkoły PE
Rekrutacja
E - dziennik
Plany, terminy
Programy
Egzaminy
Rozmaitości
Archiwum


Motto

... Wychowanie nie tworzy człowieka ale pozwala mu tworzyć samego siebie...

M.Debesse, Etapy wychowania

 

Na zdjęciu obok ...

... Uczniowie ostatnich klas licealnych podczas egzaminu maturalnego 2010.

więcej zdjęć | cała galeria

Czy wiesz , że ...

Szkoły PE działają już od 1997 r. Najpierw przy ul.Wacława 22, następnie przy ul.Współzawodniczej 2, a ostatnio przy ul.Wrześnieńskiej 64

więcej historii

Do końca 2010 r. szkoły PE opuściło ponad 1000 uczniów i słuchaczy

lista absolwentów

W szkołach PE naukę kontynuowali m.in: uczniowie: policealnej Łódzkiej Szkoły Bankowości, Gimnazjum "Scholasticus", Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum ŁSSO.

więcej historii

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
(3-letnie, na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej)

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
(2-letnie, na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej lub dowolnej szkoły zasdaniczej)

Policealne Studium Ekonomiczne
(2-letnie, na podbudowie dowolnej szkoły średniej bez konieczności posiadania matury lub 1-roczne na podbudowie liceum profilowanego lub średniej szkoły ekonomicznej)