Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jakie wady i zalety mają usługi faktoringu

Dzisiejszy biznes opiera się w dużym stopniu na długich terminach zapłaty. O ile dla odbiorców rozwiązanie takie jest bardzo korzystne, bo mają oni wtedy długi czas na spłacenie swoich zobowiązań, to już niekoniecznie dla sprzedających. W pewnych branżach mowa jest nawet o pół roku, przez które trzeba czekać na przyjście przelewu. Jeżeli do tego dojdą jakieś opóźnienia, co niestety także się zdarza, to takim sposobem można pogorszy w znacznym stopniu, a w niektórych przypadkach wręcz nawet stracić płynność finansową.

Ciekawym rozwiązaniem takich problemów może być faktoring, który od paru lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Główna zasada działania faktoringu jest niezwykle prosta. Do transakcji sprzedaży jest dołączany trzeci podmiot pod postacią jakiejś instytucji finansowej, jaki po wystawieniu faktury w krótkim terminie ją opłaca. Zaś należności za taki dokument odbiorca będzie musiał zapłacić już nie na konto wystawiającego, lecz właśnie faktorowi.

Jedno rozwiązanie wiele korzyści

W pierwszej kolejności przedsiębiorca otrzyma pieniądze dość szybko, czasami nawet w tym samym dniu, co wystawiona faktura. Zależnie od przyjętego modelu rozliczeń wypłacana może być od razu pełna kwota, albo jedynie jej część, a kolejna po zapłaceniu przez odbiorcę powstałej należności. W wielu przypadkach takie rozwiązanie pozwala utrzymać płynność finansową, zrobić zakupy niezbędnych materiałów i towarów, albo przelać wypłaty dla pracowników.

Dzięki temu można uniknąć zatorów płatniczych, które spotyka się tak często we współczesnym biznesie i niestety ten biznes poważnie hamują. Kolejnym plusem faktoringu jest mała ilość formalności jakie trzeba spełnić. W odróżnieniu od kredytów bankowych nie potrzeba tutaj dysponować zdolnością kredytową lub przedstawiać kompleksowej dokumentacji o ogólnym stanie firmy. Oczywiście zawsze jakaś większa lub mniejsza weryfikacja się odbędzie, jednak nie tak dokładna jak przy innych finansowych usługach.

Jeśli chodzi o kwestie zabezpieczeń, to tutaj najważniejsze są właśnie wystawiane faktury. Jeżeli któryś z klientów będzie się ociągał z zapłaceniem, to dokumenty takie stanowią podstawę to tego, aby zacząć proces windykacyjny.

Konkurencyjne koszt faktoringu

Oczywiście jak każdy produkt finansowy faktoring ma również kilka wad. Najistotniejsza to naliczane koszty faktoringu, które trzeba będzie ponieść . Obecnie jednak konkurencja na rynkach finansowych jest bardzo duża i banki walczą o klientów na różne sposoby, też proponując interesujące oferty na faktoringowe usługi. Należy również pamiętać, że sam faktoring jest obecnie dostępny w paru wersjach, i dostosować sobie można te usługi do swoich potrzeb.

Przeważnie umowę faktoringową podpisuje się bezterminowo, z jakimś uzgodnionym czasem na wypowiedzenie. Przez to pamiętać nie trzeba o tym, że co rok jest ona do odnowienia. Z dodatkowych formalności koniecznych do spełnienia jest poinformowanie swoich odbiorców o zmianach w sposobie rozliczeń. Ma to o tyle znaczenie, że muszą oni wiedzieć, że od pewnej chwili przelewy realizowane być mają na konto faktora, a nie firmy wystawiającej faktury.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz